Onze drive en energie om een vereniging weer groot te krijgen begint met een oorzaak en een gevolg. Zelf spelen wij beide bij Show- en Marchingband Tamarco uit Leiderdorp die na een succesvolle prestatie op het WMC in 2001 eigenlijk langzaam aftakelde naar een groep overgebleven muzikanten van ongeveer 12 personen (niet allemaal meer spelend). Met andere woorden ‘zat er nog toekomst in de vereniging?’

In 2017 hebben wij een plan opgezet voor het werven van (jeugd)leden. Wetend dat die club nu weer een bloeiende vereniging is geworden (ondanks COVID-19) met bijna 100 leden dan is er iets gebeurd. En daarmee komen wij eigenlijk gelijk aan de titel van deze pagina ‘onze drive‘. Met een goed werkend bestuur, openstaand voor nieuwe ideeën, maar ook een andere kijk op ledenwerving zijn we daar een nieuwe weg ingeslagen. Wij kunnen u vertellen, dat kost een hoop energie en tijd, maar dat krijg je er dubbel en dwars voor terug. 

Voor het ledenwerven hebben wij een concept bedacht die jeugd vanaf 4 jaar leuk vindt. Het concept is bedacht vanuit het oogpunt van een kind. Dit hebben we steeds verder uitgebouwd, geëvalueerd en bijgesteld. En zelfs nu zo ver ontwikkeld dat we ons bedrijf ‘Be Music Consultancy ‘ zijn opgestart om andere verenigingen ook te kunnen helpen.

Nu vraagt u zich af:
* Kan het ook bij onze vereniging?;
* Wat moeten we dan doen?;
* Wie hebben we nodig?

Dit zijn vragen die wij graag met u willen onderzoeken. Want de passie voor muziek is wat ons betreft heel breed. Neem daarvoor met ons contact op om een afspraak in te plannen voor een oriënterend gesprek. Want als wij willen helpen is een op maat gemaakt advies een belangrijke basis voor een gezonde toekomst.

Ben en Isa Blauw